Arjen Huy Administraties & Advies

Werkwijze

In principe kunnen alle werkzaamheden op locatie uitgevoerd worden, zodat uw financiŽle bescheiden voor u te allen tijde beschikbaar blijven.

U ontvangt elk kwartaal een rapportage, waarin uw financiŽle positie, het gerealiseerde resultaat in de afgelopen periode en de daaruit voortvloeiende ratio's worden gerapporteerd.

Daarnaast ontvangt u altijd een korte toelichting op deze kwartaalcijfers en een overzicht van eventuele verbeterpunten.

over ons

[XHTML 1.0] [CSS]